DOBRÝ DEN VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH VZDĚLÁVACÍHO CENTRA ASSOCIATION

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vzdělávací centrum Assotiation se v roce 2012 spojily, aby mohly poskytovat kompletní servis zájemcům z řad zahraničních studentů o studium na veřejných vysokých školách, především pak na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP má Jazykový kurz češtiny procizince v nabídce již mnoho let, disponuje kvalitním pedagogickým sborem a zázemím, avšak obtížně získávalo dostatečný počet zájemců, aby mohl být kurz realizován. Větší část uchazečů o studium v ČR by především ráda trávila z důvodu aklimatizace čas přípravy na vysokoškolském studiu v Praze. V roce 2012 tedy byla otevřena pražská pobočka Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP. Tam mimo dalších kurzů pro české studenty (speciální pedagogika pro české učitele) probíhá výuka českého jazyka pro cizince, jež je zaštiťována Pedagogickou fakultou UJEP pod odborným dohledem garantky Doc. PaedDr. Jaromíry Šindelářové, CSc. CCV PF UJEP zajišťuje kurzy po pedagogické, kontrolní a metodické stránce. Od září 2013 provoz Vzdělávacího centra Assotiation zajišťuje společnost DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Kurzy probíhají podle stejného schématu jak v Ústí nad Labem, tak i v Praze.

Vzdělávací centrum Assotiation aktivně pomáhá UJEP v marketingové propagaci v zahraničí a zavazuje se poskytovat studentům doprovodné služby související se studiem (konzultační činnost před příjezdem studentů do ČR, vyzvednutí na letišti, pomoc při orientaci v prvních dnech v ČR, pomoc při zajištění ubytování, konzultační činnost při nostrifikaci, organizace volného času a nabídka sportovního a kulturního programu). Čeština se vyučuje metodami vypracovanými pedagogy centra celoživotního vzdělávání PF UJEP a realizovány jsou napřímo, tj. přes český jazyk, tak i přes jazyk zprostředkovací, nejčastěji angličtinu.

O Jazykový kurz češtiny pro cizince mají zájem nejčastěji studenti z Ruské federace, z Ukrajiny a Kazachstánu. Kurzy jsou propagovány a nabízeny nejen na webových stránkách obou organizací (CCV PF UJEP, Vzdělávací centrum Assotiation), ale také na zahraničních veletrzích a výstavách věnovaných vzdělávání. Představitelé UJEP a Assotiation firm jezdí i na prezentace na partnerské univerzity a do vybraných středních škol, účastní se společně také vzdělávacích konferencí. Naopak zájemci o studium v ČR jsou spolu se svými rodiči ještě před svým nástupem do kurzů zváni k turistické návštěvě univerzity, města Ústí nad Labem a Prahy.

Jedná se o placené jazykové kurzy, podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání v době zahájení kurzu s tím, že vždy před přijetím do kurzu je vyžadována kopie vysvědčení či dosažených studijních výsledků za poslední rok studia na střední škole.

Projekt přípravných kurzů odpovídá záměru univerzity více se otevírat světu a nabízet vzdělávací programy ve větším měřítku i studentům ze zahraničí.

Aktuální informace o programech je možno najít jak na stránkách UJEP pf.ujep.cz, tak na stránkách Vzdělávacího centra oca-praga.cz.

Kurzy

Kurz Doba kurzu Počet
hodin
týdně
Počet
týdnů
Celkový
počet
hodin
Cena kurzu v eurech
v Praze v Ústí nad
Labem
Univerzální
roční kurz *
10.09.2017 — 31.08.2018
01.10.2017 — 31.08.2018
30 34 1000 4499 4099
Ekonomický
roční kurz
10.09.2017 — 31.08.2018
01.10.2017 — 31.08.2018
30 34 1000 4499 4099
Humanitní
roční kurz
10.09.2017 — 31.08.2018
01.10.2017 — 31.08.2018
30 34 1000 4499 4099
Technický
roční kurz
10.09.2017 — 31.08.2018
01.10.2017 — 31.08.2018
30 34 1000 4499 4099
Zdravotnický
roční kurz
10.09.2017 — 31.08.2018
01.10.2017 — 31.08.2018
32 34 1100 4999 4699
Umělecký
roční kurz
10.09.2017 — 31.08.2018
01.10.2017 — 31.08.2018
32 34 1100 4799 4399
Semestrový 08.01.2018 — 31.08.2018
01.02.2018 — 31.08.2018
25 20 500 2699
Express ** 01.07.2018 — 31.12.2018
01.08.2018 — 31.12.2018
15-17 *** 13 320 2849

* Roční kurzy mají různé názvy. Ekonomický, zdravotnický, humanitní, technický a umělecký. Liší se tím, na jakou
terminologii se soustředí. Výjimka je kurz univerzální, který se na žádnou konkrétní terminologii nezaměřuje.

** Expres kurz probíhá pouze v Praze, počítá s prázdninami a exkurzemi.

*** Jedná se o přibližné množství hodin, týdenní hodinová dotace závisí také na množství exkurzí a náslechů.

Pozn.: V akademickém roce 2016/2017 se ještě otevírá semestrový kurz, který začíná 9.1. a 1.2.2017 s časovou dotací 500 hodin a cenou 2699 EUR.

Podmínkou pro přijetí na tento kurz je ukončené středoškolské vzdělání (Netýká se měsíčních a dvouměsíčních letních pobytů).

Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je minimálně 80% docházka a minimálně 65% úspěšnost v testech, které se píší na konci každé lekce. Studenti skládají zkoušku na úroveň A2 (pro zájemce je možné absolvování testu i na úrovni B1 a B2). V jednotlivých skupinách se učí 12-15 studentů. Kurzy začínají několikrát ročně.

Zodpovědné osoby:

Mgr. Radim Knobloch: r.knobloch@oca-praga.cz
Mgr. et Bc. Radim Holeček: radim.holecek@ujep.cz

Bud blíže ke vzdělání v Čechách. Zaplň anketu už nyní a získej slevu na výuku v našem centru

Anketa

Položit otázku

Jaký kurz Vás zajímá?

Položit otázku

Заказать звонок

Скидка!
- 200 евро до конца ноября на все годовые курсы в Праге!

Записаться на курс