S námi se evropské vzdělání změní ze snu na skutečnost!
Vzdělávací centrum Association je nejlepší volbou prostudium českého jazyka.
OCA Praha je nejlepší volbou pro studium českého jazyka
 
 

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vzdělávací centrum Assotiation se v roce 2012 spojily, aby mohly poskytovat kompletní servis zájemcům z řad zahraničních studentů o studium na veřejných vysokých školách, především pak na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP má Jazykový kurz češtiny procizince v nabídce již mnoho let, disponuje kvalitním pedagogickým sborem a zázemím, avšak obtížně získávalo dostatečný počet zájemců, aby mohl být kurz realizován. Větší část uchazečů o studium v ČR by především ráda trávila z důvodu aklimatizace čas přípravy na vysokoškolském studiu v Praze. V roce 2012 tedy byla otevřena pražská pobočka Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP. Tam mimo dalších kurzů pro české studenty (speciální pedagogika pro české učitele) probíhá výuka českého jazyka pro cizince, jež je zaštiťována Pedagogickou fakultou UJEP pod odborným dohledem garantky Doc. PaedDr. Jaromíry Šindelářové, CSc. CCV PF UJEP zajišťuje kurzy po pedagogické, kontrolní a metodické stránce. Od září 2013 provoz Vzdělávacího centra Assotiation zajišťuje společnost DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Kurzy probíhají podle stejného schématu jak v Ústí nad Labem, tak i v Praze.

Vzdělávací centrum Assotiation aktivně pomáhá UJEP v marketingové propagaci v zahraničí a zavazuje se poskytovat studentům doprovodné služby související se studiem (konzultační činnost před příjezdem studentů do ČR, vyzvednutí na letišti, pomoc při orientaci v prvních dnech v ČR, pomoc při zajištění ubytování, konzultační činnost při nostrifikaci, organizace volného času a nabídka sportovního a kulturního programu). Čeština se vyučuje metodami vypracovanými pedagogy centra celoživotního vzdělávání PF UJEP a realizovány jsou napřímo, tj. přes český jazyk, tak i přes jazyk zprostředkovací, nejčastěji angličtinu.

O Jazykový kurz češtiny pro cizince mají zájem nejčastěji studenti z Ruské federace, z Ukrajiny a Kazachstánu. Kurzy jsou propagovány a nabízeny nejen na webových stránkách obou organizací (CCV PF UJEP, Vzdělávací centrum Assotiation), ale také na zahraničních veletrzích a výstavách věnovaných vzdělávání. Představitelé UJEP a Assotiation firm jezdí i na prezentace na partnerské univerzity a do vybraných středních škol, účastní se společně také vzdělávacích konferencí. Naopak zájemci o studium v ČR jsou spolu se svými rodiči ještě před svým nástupem do kurzů zváni k turistické návštěvě univerzity, města Ústí nad Labem a Prahy.

Jedná se o placené jazykové kurzy, podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání v době zahájení kurzu s tím, že vždy před přijetím do kurzu je vyžadována kopie vysvědčení či dosažených studijních výsledků za poslední rok studia na střední škole.

Projekt přípravných kurzů odpovídá záměru univerzity více se otevírat světu a nabízet vzdělávací programy ve větším měřítku i studentům ze zahraničí.Aktuální informace o programech je možno najít jak na stránkách UJEP pf.ujep.cz, tak na stránkách Vzdělávacího centra oca-praga.cz.

           Zeptejte se nás na cokoliv!
Studium v ASSOCIATION

Další fotografie

Kurzy
Univerzální roční kurz *
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

30

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1000

Cena kurzu v Praze
4499 €
v Ústí nad Labem
4099 €
Ekonomický roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

30

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1000

Cena kurzu v Praze
4499 €
v Ústí nad Labem
4099 €
Humanitní roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

30

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1000

Cena kurzu v Praze
4499 €
v Ústí nad Labem
4099 €
Technický roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

30

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1000

Cena kurzu v Praze
4499 €
v Ústí nad Labem
4099 €
Zdravotnický roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

32

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1100

Cena kurzu v Praze
4499 €
v Ústí nad Labem
4699 €
Umělecký roční kurz
Doba kurzu

10.09.2017 — 31.08.2018

01.10.2017 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

32

Počet týdnů

34

Celkový počet hodin

1100

Cena kurzu v Praze
4799 €
v Ústí nad Labem
4399 €
Semestrový
Doba kurzu

08.01.2018 — 31.08.2018

01.02.2018 — 31.08.2018

Počet hodin týdně

25

Počet týdnů

13

Celkový počet hodin

500

Cena kurzu v Praze
2699 €
Express **
Doba kurzu

01.07.2018 — 31.12.2018

01.08.2018 — 31.12.2018

Počet hodin týdně

15-17 ***

Počet týdnů

20

Celkový počet hodin

320

Cena kurzu v Praze
2849 €

* Roční kurzy mají různé názvy. Ekonomický, zdravotnický, humanitní, technický a umělecký. Liší se tím, na jakou terminologii se soustředí. Výjimka je kurz univerzální, který se na žádnou konkrétní terminologii nezaměřuje.

** Expres kurz probíhá pouze v Praze, počítá s prázdninami a exkurzemi.

*** Jedná se o přibližné množství hodin, týdenní hodinová dotace závisí také na množství exkurzí a náslechů.

  • Pozn.: V akademickém roce 2016/2017 se ještě otevírá semestrový kurz, který začíná 9.1. a
  • 1.2.2017 s časovou dotací 500 hodin a cenou 2699 EUR.

Podmínkou pro přijetí na tento kurz je ukončené středoškolské vzdělání (Netýká se
měsíčních a dvouměsíčních letních pobytů)

Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je minimálně 80% docházka a minimálně 65% úspěšnost v testech, které se píší na konci každé lekce. Studenti skládají zkoušku na úroveň A2 (pro zájemce je možné absolvování testu i na úrovni B1 a B2). V jednotlivých skupinách se učí 12-15 studentů. Kurzy začínají několikrát ročně

Zodpovědné osoby:

Mgr. Radim Knobloch: r.knobloch@oca-praga.cz

Mgr. et Bc. Radim Holeček: radim.holecek@ujep.cz

Vyplňte formulář a získejte slevu na kurzy v naší škole.
Vzdělávací centrum
ASSOCIATION
Sladkovského nám.
525/1, 130 00,Praha 3
oca-praga

IČO: 26051982

DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.